Το οχημα σας

Η οδήγηση γίνεται πιο ασφαλής με το Hermes-V
Η Hermes-V συνδέει και καταγράφει τη λειτουργία του οχήματος σας στο προσωπικό σας cloud παρέχοντας, σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες για μηχανικές ενδείξεις του οχήματος με ταυτόχρονη αξιολόγηση της σοβαρότητας της βλάβης, οδηγική συμπεριφορά και ασφάλεια, γεωγραφικό προσδιορισμό του οχήματος και τηλεματικές υπηρεσίας διάγνωσης.

Η οδήγηση γίνεται ασφαλής υπόθεση!

Πραγματικός χρόνος


Η συσκευή μας μαζεύει δεδομένα και κωδικούς απο το όχημα για να πραγματοποιήσει διάγνωση πιθανών βλαβών

Νιώστε ασφάλεια!


Διασφαλίστε την ομαλή λειτουργία του αυτοκινήτου σας και προστατέψτε εσάς και την οικογένειά σας.

#ConnectedCar!


Συνδεθείτε με τις τελευταίες τάσεις της τεχνολογίας και των τηλεματικών υπηρεσιών για οχήματα

Μετρήσεις


Παρακολουθήστε σημαντικές πληροφορίες για το όχημά σας

Τάση Μπαταρίας
0
Μέση Ταχύτητα
0
Χιλιόμετρα
0
Κατανάλωση
0